Uczniowie nie mają czasu na rzetelną naukę pakietów biurowych. Chociaż zajęcia z informatyki są już w szkole standardem, to jednak nie wyposażają uczniów w niezbędne kompetencje – wynika z badań Eurostatu.
Umiejętność użycia podstawowych formuł arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym w Excelu deklaruje 70 proc. Polaków w wieku 16–24 lata. Biorąc pod uwagę, jak kluczowa to umiejętność, to za mało. Umiejętność sporządzenia prezentacji w Power Poincie zadeklarowało tylko 46 proc. – A ich uczenie powinno być powszechne – komentuje dyrektorka i założycielka prywatnej szkoły Modern Academy w Toruniu Dorota Dąbrowska.
Na pierwszy rzut oka lektura podstawy programowej informatyki zawiera wszystkie niezbędne elementy współczesnej pracy z komputerem. Z pakietem biurowym uczniowie mają styczność w IV klasie podstawówki. Wiedza ta jest poszerzana w gimnazjum, gdzie powinni nauczyć się m.in. „wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (np. z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (np. planowanie wydatków)”, a także „tworzyć i przedstawiać prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych”.