Rozpoczęto społeczne konsultacje w sprawie kształtu e-podręczników. Na stronie internetowej MEN poświęconej rządowemu programowi "Cyfrowa szkoła" zamieszczono ankietę dotyczącą oczekiwań wobec e-podręcznika. Może ją wypełnić każdy zainteresowany.
Reklama

Ankieta została stworzona na potrzeby projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" realizowanego w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła".

"Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich nauczycieli, rodziców oraz uczniów i inne osoby zainteresowane przyszłością edukacji" - można przeczytać we wstępie do ankiety. Jej wyniki mają być wykorzystane podczas prac nad e-podręcznikami. Ankieta jest dostępna pod adresem: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Wśród pytań skierowanych do rodziców znalazły się m.in. takie jak: "Zakładając, że e-podręcznik ma być czymś więcej niż wersją elektroniczną +zwykłego+ podręcznika, jakiego typu funkcjonalności zachęciłyby Pana/Pani dziecko do nauki?", "W jaki sposób Pana/Pani dziecko korzysta z komputera (stacjonarnego/przenośnego/tabletu) lub smartfona do nauki?", czy "W jaki sposób wyobraża sobie Pan/Pani naukę swojego dziecka z e-podręcznika?". Rodzice pytani są także o to czy ich zdaniem e-podręczniki powinny być nieodpłatne, czy płatne.

Z kolei nauczyciele pytani są m.in. jak często sami korzystają z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu stacjonarnego, smartfona, czytnika książek elektronicznych, a także z portali społecznościowych, portali edukacyjnych i poczty elektronicznej. Wśród pytań do nauczycieli znalazły się także takie jak: "Do czego wykorzystuje Pani/Pan treści cyfrowe i pomoce multimedialne?", "Jakiego typu funkcjonalności Pani/Pana zdaniem byłyby przydatne w e-podręcznikach?" czy "Jakiego typu szkolenia chciałby Pan/chciałaby Pani przejść przed rozpoczęciem stosowania w trakcie swoich lekcji e-podręczników?".

Zgodnie z założeniami programu "Cyfrowa Szkoła" do 2015 r. ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów. Będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2 500 zasobów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Powstanie e-podręczników będzie możliwe dzięki środkom UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu przeznaczono 45 mln zł.

Zgodnie z programem e-podręczniki mają być udostępniane na podstawie wolnych licencji, czyli będą dostępne za darmo, a każdy użytkownik będzie mógł je m.in. dowolnie kopiować, i rozpowszechniać.