Absolwenci uczelni pedagogicznych po podjęciu pracy w przedszkolach i szkołach samorządowych są objęci przepisami Karty nauczyciela. Zgodnie z nią jednocześnie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Stopnie są cztery. Przy bardzo dużym zaangażowaniu pracownika i przyzwoleniu dyrektora placówki najwyższy awans można zdobyć już po 10 latach pracy. Z kolei w prywatnych placówkach przepisy karty nie mają zastosowania. Dlatego tam nie ma sformalizowanej ścieżki awansu. Decydują o tym wewnętrzne regulacje. 

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nauczyciel może się przygotować do awansu zawodowego
W pełnej wersji artykułu:
- Jak nauczyciel zdobywa stopnie awansu
- W jaki sposób działa komisja egzaminacyjna i kwalifikacyjna
- Jak liczy się staż pracy
- Czy przy awansie liczy się opinia rodziców uczniów