Prawie 1,4 mln zł dofinansowania do wydania podręczników akademickich ma zwrócić Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne z Warszawy. 455 tys. zł z tego tytułu ma oddać Uniwersytet Warszawski. To wyniki niektórych kontroli przeprowadzonych przez resort. MNiSW sprawdza bowiem, jak wydatkowane są dotacje na podręczniki.
– W obu przypadkach kontrole nie zostały zakończone. Trwa procedura odwoławcza. Po jej zakończeniu wydane zostaną stosowne decyzje – tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik MNiSW.
Wspomniana dotacja może być udzielana na wniosek wydawcy w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. Tak wynika z rozporządzenia z 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz.U. nr 127, poz. 888). Aby otrzymać dofinansowanie, wydawcy muszą spełnić określone w nim wymogi. Np. pomoc nie może być przyznana w przypadku, gdy minimalny nakład podręcznika akademickiego jest niższy niż tysiąc egzemplarzy. Dotacja jest przekazywana po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów jego wydania.