Do 25 września szkoły wyższe mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które będą przyznawane za opracowanie najlepszych programów studiów lub wdrażanie najbardziej zaawansowanych programów poprawy jakości kształcenia. Resort nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na ich dofinansowanie.
Najlepsze uczelnie otrzymają 1 mln zł, który będzie można przeznaczyć na doskonalenie oferty edukacyjnej, czyli np. na pokrycie kosztów związanych z wprowadzaniem do programów kształcenia praktyk zawodowych dla studentów, inwestowanie w podnoszenie umiejętności nauczycieli akademickich lub ich wynagrodzenia.
– Do konkursu mogą przystąpić uczelnie, które tak zmieniły bądź reformują stare programy studiów, by kształcenie nastawione było na efekty – tłumaczy prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.