Z Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich finansowane będą specjalne dodatki dla dzieci niepełnosprawnych oraz uczących się. 90 zł miesięcznie otrzyma osoba, który podejmie naukę poza domem i zamieszka np. w internacie. Za dojazd do szkoły w innej miejscowości otrzyma natomiast rekompensatę w wysokości 50 zł miesięcznie.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt zmian w Programie Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008 – 2013. Dzięki nim ze środków programu będą finansowane nowe zadania. Gminy będą mogły wspierać finansowo uczniów mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.
90 zł miesięcznie otrzyma osoba, który podejmie naukę poza domem i zamieszka np. w internacie. Za dojazd do szkoły w innej miejscowości otrzyma natomiast rekompensatę w wysokości 50 zł miesięcznie.

90 zł miesięcznie otrzyma osoba, która podejmie naukę poza domem i zamieszka w internacie

Raz do roku ma być wypłacany dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego. Wyniesie on 100 zł. Będzie można także otrzymać dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Jeśli nie ukończyło ono 5 roku życia, wyniesie on 60 zł miesięcznie.
Na niepełnosprawne dziecko w wieku 5 – 24 lat ze środków programu będzie można otrzymać 80 zł miesięcznie.
Do programu rząd wprowadził nowe zapisy, które umożliwią rozwijanie talentów i zainteresowań zdolnych uczniów mieszkających na wsi i obszarach wiejskich. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na stworzenie dostępu do internetu wiejskim bibliotekom i czytelniom szkolnym.
Placówki oświatowe za pośrednictwem internetu bez konieczności tworzenia etatów dla doradców zawodowych będą też mogły zapewnić uczniom pomoc w wyborze zawodu.
Zgodnie z przepisami gimnazja już w tym roku, a szkoły ponadgimnazjalne w przyszłym, mają obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął