O zmianę w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącą limitów przyjęć na studia stacjonarne zaapelowało do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obradujące w Katowicach prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Dwudniowe obrady prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyły się na Uniwerstecie Śląskim w Katowicach zakończyły się w piątek kilkoma uchwałami.

W dwóch najistotniejszych poruszone zostały kwestie limitów przyjęć na studia stacjonarne oraz przyporządkowania jednej dyscypliny nauki do kilku dziedzin jednocześnie.

Jak powiedziała PAP przewodnicząca KRASP i rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow limity przyjęć na studia stacjonarne stały się jednym z najważniejszych problemów uczelni publicznych. "Takie ograniczenie, że z roku na rok nie można zwiększyć liczby studentów nie więcej niż o 2 proc. bylibyśmy w stanie zaakceptować, pewnie by to wystarczyło, żeby wprowadzić nowe kierunki" - powiedziała PAP Chałasińska-Macukow.

Dodała, że to co "najbardziej uderza (uczelnie-PAP)", to przepis w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, że punktem wyjścia do obliczenia limitów przyjęć na studia stacjonarne w nadchodzącym roku akademickim jest rok 2009/2010. "W zasadzie już w tym momencie duże uczelnie takie jak moja - jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2011 w stosunku do 2009 roku - mamy przekroczone limity o 5-6 proc." - powiedziała przewodnicząca KRASP.

"W związku z tym, zależy nam, żeby ustawa została zmieniona w punkcie dotyczącym limitów, a zanim zostanie zmieniona, żebyśmy po prostu zgodnie z możliwościami dawanymi nam przez ustawę dostawali zezwolenie ministra na to, że możemy przekraczać te limity" - dodała prof. Chałasińska-Macukow.

Kolejną sprawą omawianą na posiedzeniu KRASP była także kwestia możliwości przyporządkowania dyscyplin nauki kilku dziedzinom jednocześnie. "Przeniesienie danej dyscypliny z dziedziny X do Y powoduje niepokoje w środowisku akademickim. Obecnie mamy problem z pedagogiką, która dotychczas była uznawana jako dyscyplina w dziedzinie humanistyki, a została przeniesiona do dziedziny nauk społecznych" - mówiła przewodnicząca KRASP. Dodała, że "najprostszym rozwiązaniem jest aby taka dyscyplina, która może mieć rożnorodne korzenie znajdowała się jednocześnie w kilku dziedzinach".

Od czwartku do piątku Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł uczestników posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W posiedzeniu udział wzięli także: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś (członek prezydium KRASP), przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz honorowy przewodniczący KRASP prof. Tadeusz Luty, sekretarz generalny KRASP prof. Andrzej Kraśniewski, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. Andrzej Kolasa oraz prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki.