Uczniowie klas sportowych mogą ćwiczyć w sali gimnastycznej. Szkoły branżowe wróciły do zajęć praktycznych. W obu przypadkach trzeba znowu zmieniać plan lekcji i zorganizować uczniom dojazd
Od tego tygodnia formalnie szkoły w dalszym ciągu są zamknięte, ale pojawiły się wyjątki. Wybrane placówki oświatowe mogą prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, ale tylko dla niektórych. Świetlice w dalszym ciągu oferują opiekę jedynie uczniom, których rodzice walczą z pandemią. Do szkół branżowych wróciła możliwość prowadzenia praktyk, są jednak problemy z dojazdem.
Niemniej w dalszym ciągu główną formą prowadzenia lekcji jest kształcenie zdalne, choć spadająca liczba zachorowań sprawia, że coraz większa rzesza rodziców chciałaby powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Na razie nic jednak nie zapowiada zmiany rządowych planów – do świąt szkoły działają na dotychczasowych zasadach, a po Nowym Roku dla wszystkich rozpoczną się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia.