Nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą do piątku przesyłać do resortu edukacji propozycje wymagań dotyczących egzaminów maturalnego oraz ósmoklasisty.
W roku szkolnym 2020/2021 zostaną one wyjątkowo przeprowadzone w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak w ubiegłych latach – te określone w podstawie programowej. Przygotowują je resortowe zespoły działające od października, w których pracują eksperci. Ich zadaniem było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – nowych wymagań. Eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, aby wymagania dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były spójne.
Zmianie mają ulec również arkusze egzaminacyjne. Minister Przemysław Czarnek przekonuje, że do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można przygotować się do egzaminów.
Odchudzanie podstawy programowej to niejedyna inicjatywa nowego ministra. Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Na jego podstawie resort będzie zobowiązany do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Takie informacje mają być gromadzone z systemu informacji oświatowej, od komisji egzaminacyjnych, a także ZUS. Celem jest stworzenie jednolitego systemu działającego centralnie. Zbierane w nim informacje o sytuacji absolwentów w poszczególnych zawodach i typach szkół pozwolą m.in. lepiej dopasować ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.