W marcu udostępnimy próbne arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty i do próbnego egzaminu maturalnego – poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik. Podał, że będą to arkusze zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.

W piątek ruszyły wstępne konsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Na stronie internetowej resortu zamieszczono projekty wymagań. Konsultacje potrwają do 27 listopada. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W piątek Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik rozmawiał w internautami na czacie wideo o zaproponowanych wymaganiach.

Przypomniał, że ze względu na nauczanie zdalne prowadzone w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego i obecnie minister edukacji i nauki zadecydował, aby egzaminy w 2021 r. były przeprowadzane nie na podstawie wymagań podstawy programowej, ale na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wyjaśnił też, że zmiana polega głównie na tym, że w wymaganiach znajdzie się mniej niż jest określonych w podstawach treści z zakresu wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na egzaminie oraz że na podstawie tych wymagań przygotowane zostaną arkusze egzaminacyjne.

Jedno z pytań zadanych przez internautów dotyczyło tego, czy w tym roku szkolnym przeprowadzone zostaną próbne egzaminy.

"W marcu udostępnimy próbne arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty i do próbnego egzaminu maturalnego. To będą arkusze zawierające zadania zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi, które zostaną opublikowane w grudniu" – odpowiedział Smolik.

Dopytywany, jak będzie wyglądał próbny egzamin ósmoklasisty poinformował, że tak jak normalny egzamin będzie składał się z trzech części: egzaminu z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Zapewnił, że będą przygotowane arkusze z wszystkich języków obcych.

"Przygotujemy również arkusze w dostosowanych formach, czyli w takich formach, z jakich korzystają uczniowie z niepełnosprawnościami" – dodał.

Odniósł się też do pytania, w jakiej formule będą przeprowadzone próbne egzaminy. "W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią, albo egzamin ten będzie przeprowadzali nauczyciele w szkole, albo podobnie jak w tym roku będzie można pobrać arkusze egzaminacyjne ze stron CKE i MEN, napisać go i wysłać do nauczyciela do sprawdzenia" – odpowiedział.

Egzamin ósmoklasisty w obecnym roku szkolnym ma być przeprowadzony w terminie głównym od 25 do 27 maja, a egzaminy maturalne w terminie głównym od 4 do 20 maja.