Zmiany w podstawie programowej będą możliwe najpewniej dopiero od przyszłego roku. Dlatego wraca pomysł likwidacji egzaminu ósmoklasisty, ale nie budzi to w MEN entuzjazmu.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał zespół do opracowania nowej podstawy programowej. Nie zaproszono do niego ani Związku Nauczycielstwa Polskiego, ani największej organizacji zrzeszającej kadrę kierowniczą ‒ Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Dyrektorzy i nauczyciele obawiają się o jakość tworzonego dokumentu oraz że decyzje dotyczące egzaminów będą zapadać w ostatniej chwili i uczniowie nie będą do nich przygotowani.

Jak odchudzać?