Do 8 listopada w całym kraju została wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla wszystkich klas szkół średnich. Dotyczy to prawie 2 mln uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ok. 1,8 mln uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych działają bez zmian, tzn. stacjonarnie, a wprowadzenie w nich nauki hybrydowej lub zdalnej, np. po wykryciu przypadku zakażenia na ich terenie, wymaga zgody sanepidu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty w czwartek w trybie stacjonarnym pracowało 14,309 tys. przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (93,8 proc.).

W trybie hybrydowym, w którym część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdalnie, pracowało 506 (3,3 proc.) przedszkoli, o 151 więcej niż w środę.

W trybie całkowicie zdalnym pracowało 445 (2,9 proc.) przedszkoli, o 96 więcej niż dzień wcześniej.

Jeśli chodzi o klasy I-III szkół podstawowych, 94,5 proc. z nich funkcjonowało w czwartek w trybie stacjonarnym. Reszta – 5,5 proc. zdalnie lub hybrydowo.