Na osłodę część nauczycieli, którzy nie osiągnęli tzw. średnich ustawowych, do końca stycznia otrzyma wyrównanie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego sprawdził w oddziałach wojewódzkich, jak wygląda sytuacja z wypłatą wrześniowych 6-proc. podwyżek dla nauczycieli. Z sondy ZNP wynika, że tylko 2 proc. samorządów nie zdążyło tego zrobić (termin na to był do końca września).
Związkowców oburza to, że aż 60 proc. ankietowanych samorządów ograniczyło się do podwyższenia jedynie płacy zasadniczej, która została zwiększona przez ministra edukacji narodowej w rozporządzeniu. Tylko 40 proc. gmin i powiatów wraz z podwyższeniem płacy minimalnej zwiększyło też wysokość dodatków, w tym motywacyjnego.