Do czwartku kuratoria oświaty ogłoszą listę szkół średnich, w których są wolne miejsca. To ważna informacja dla absolwentów szkół podstawowych, którzy w tegorocznej rekrutacji nie dostali się do żadnej ze szkół, do których aplikowali.

Do wtorku uczniowie mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali - musieli złożyć oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów są ogłaszane przez szkoły w środę, natomiast do czwartku kuratoria oświaty opublikują wykaz szkół, w których pozostały wolne miejsca.

O przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor danej placówki. On też ustala tryb składania prośby o przyjęcie.

W tym roku - ze względu na przesunięcie terminów egzaminu ósmoklasisty i postępowania rekrutacyjnego spowodowane przez epidemię - zrezygnowano z tradycyjnej rekrutacji uzupełniającej.

Reklama

Zgodnie z Prawem oświatowym za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Egzamin ósmoklasisty odbył się od 16 do 18 czerwca (pierwotnie miał być od 21 do 23 kwietnia), a termin dodatkowy - od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznali 31 lipca. Według zapowiedzi ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, w przyszłym roku egzamin będzie przesunięty z kwietnia na maj.