Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych - przypomina na Twitterze Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MEN opublikowało zestaw pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół od 1 września. Są to m.in. wyjaśnienia, jak szkoły mają postępować w przypadku podejrzenia zakażenia oraz zalecenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Uczniowie powinni pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, kichaniu i kasłaniu. Powinni też unikać dotykania oczu, nosa i ust, mieć własne przybory i podręczniki i nie zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem.

Należy promować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

MEN wyjaśnia też, jaką temperaturę należy uznać za stan podgorączkowy. "Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0° C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5° C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38° C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38° C oraz wyższą" - napisano.

Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0° C jako kryterium niewpuszczenia pasażera na lotnisko/pokład samolotu - dodaje resort. Zastrzega przy tym, że dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza.

W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić krąg osób narażonych.

Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną będą obejmowane kwarantanną. W 10 lub 11 dniu kwarantanny poprzez aplikację telefoniczną zostaną zaproszone na pobranie wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań (drive thru). Natomiast osoby, które nie były z osobą zakażoną w bliskim kontakcie, będą obejmowane nadzorem epidemiologicznym. W stosunku do tych osób możliwe jest wykonanie badań przesiewowych.

Ministerstwo odpowiada też na pytanie, czy nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę. "Może, wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny" - wyjaśnia MEN.

Pełną listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020.