Od 1 lipca można ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” na nowy rok szkolny. Jednak na razie ze złożeniem wniosku muszą wstrzymać się rodzice, których dzieci skończyły szkołę podstawową.
Zgodnie z zasadami rządowego programu 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko do momentu skończenia 20 lub 24 lat, jeśli jest niepełnosprawne. W związku z tym, że podstawowym warunkiem jego uzyskania jest podjęcie we wrześniu nauki w szkole, rodzic musi we wniosku wskazać, do jakiej placówki edukacyjnej jego dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021.
Obecnie nie mogą tego zrobić rodzice 347,7 tys. dzieci, które skończyły szkołę podstawową. Jest to związane z tym, że z powodu epidemii koronawirusa przełożone zostały egzaminy ósmoklasistów (zamiast w kwietniu odbyły się w czerwcu), a w konsekwencji również rekrutacja do szkół średnich. Harmonogram naboru zakłada, że ogłoszenie wyników, a więc listy osób zakwalifikowanych do danej szkoły ponadpodstawowej nastąpi 12 sierpnia. Listy przyjętych osób zostaną zaś opublikowane 19 sierpnia.
Dlatego takie osoby nie powinny na razie starać się o świadczenie na wyprawkę, bo gdy złożą wniosek bez podania danych szkoły, gmina wezwie ich do jego uzupełnienia w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobią, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. W praktyce trzeba go będzie złożyć jeszcze raz. Jednocześnie rodzic nie powinien się obawiać, że taka sytuacja będzie miała dla niego negatywne konsekwencje, bo o 300+ można ubiegać się do 30 listopada, więc jest jeszcze na to dużo czasu. Może to jedynie spowodować, że trochę później zostaną mu wypłacone pieniądze. W przypadku wniosków, które wpłyną w lipcu oraz sierpniu, gminy mają bowiem termin na ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłatę do końca września. Natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada przyznanie pieniędzy następuje w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory rodzice złożyli przez internet 427,1 tys. wniosków, a liczba przyznanych świadczeń wynosi 69,7 tys.