Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”. W tym miesiącu wnioski można składać tylko przez internet, a od sierpnia również w formie papierowej.
W tegorocznej, trzeciej edycji rządowego programu obowiązują takie same zasady jak w 2019 r. O 300+ mogą starać się wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, w tym również rozpoczynające od września naukę w szkole policealnej lub dla dorosłych. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych pieniądze na zakup wyprawki są przyznawane do momentu ukończenia 24 lat. Świadczenie 300+ mogą otrzymać również dzieci przebywające w pieczy zastępczej, i to zarówno w rodzinnych, jak i instytucjonalnych jej formach. Łącznie do świadczenia z programu uprawnionych jest 4,5 mln dzieci, a wypłata wsparcia dla nich będzie kosztować budżet państwa ok. 1,42 mld zł.
– Zachęcamy rodziców, aby jeszcze przed wyjazdem na wakacje pomyśleli o początku roku szkolnego i wysłali elektroniczny wniosek o świadczenie – mówiła Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas wczorajszej konferencji prasowej.
Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS. Do korzystania z tej formy wnioskowania o 300+ zachęcają same gminy, bo z uwagi na panującą epidemię jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż składanie papierowego formularza, które wymaga przyjścia do urzędu (lub wysłania go pocztą).
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061 ze zm.) w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, prawo do 300+ oraz jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września. Jeśli zaś rodzic wyśle wniosek później – ma na to czas do 30 listopada – gmina ma maksymalnie dwa miesiące na jego rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy. Co istotne, przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, zamiast niej na e-maila rodzica przychodzi informacja w tej sprawie. Inaczej jest, gdy dochodzi do odmowy, wtedy decyzja jest obowiązkowa, a rodzic może się od niej odwołać.
Co do zasady świadczenie z programu „Dobry start” jest przyznawane opiekunowi w wysokości 300 zł z jednym wyjątkiem. Dotyczy on sytuacji, gdy dziecko znajduje się pod orzeczoną przez sąd opieką naprzemienną obydwojga rodziców, którzy rozstali się lub rozwiedli. Wtedy wsparcie na wyprawkę dla każdego z nich wynosi po 150 zł. Ponadto 300+ nie jest wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o inne świadczenia, np. z pomocy społecznej, oraz jest wolne od zajęcia komorniczego.
W poprzednich latach wielu rodziców razem z wnioskiem o świadczenie z programu „Dobry start” wysyłało od razu drugi wniosek o 500+ na dziecko, bo od 1 lipca również ruszał ich nabór na nowy okres świadczeniowy. Jednak w tym roku nie muszą tego w ogóle robić. Jest to związane z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów, która zmieniła dotychczasowe terminy rozpoczęcia i końca okresu świadczeniowego i jednocześnie wydłużyła czas trwania obecnego. Do tej pory było bowiem tak, że okres zaczynał się 1 października danego roku i kończył się 30 września. Natomiast bieżący okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze, upłynie dopiero 31 maja 2021 r. W efekcie każdy następny będzie trwał od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego. Rodzice będą zaś mogli składać wnioski od 1 lutego – przez internet, a od kwietnia w papierowej formie.