Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”. W tym miesiącu wnioski można składać tylko przez internet, a od sierpnia również w formie papierowej.
W tegorocznej, trzeciej edycji rządowego programu obowiązują takie same zasady jak w 2019 r. O 300+ mogą starać się wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, w tym również rozpoczynające od września naukę w szkole policealnej lub dla dorosłych. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych pieniądze na zakup wyprawki są przyznawane do momentu ukończenia 24 lat. Świadczenie 300+ mogą otrzymać również dzieci przebywające w pieczy zastępczej, i to zarówno w rodzinnych, jak i instytucjonalnych jej formach. Łącznie do świadczenia z programu uprawnionych jest 4,5 mln dzieci, a wypłata wsparcia dla nich będzie kosztować budżet państwa ok. 1,42 mld zł.
– Zachęcamy rodziców, aby jeszcze przed wyjazdem na wakacje pomyśleli o początku roku szkolnego i wysłali elektroniczny wniosek o świadczenie – mówiła Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas wczorajszej konferencji prasowej.