Ponad 4 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zatwierdzili do tej pory kuratorzy - poinformował PAP resort edukacji. Jak podał, z wyjazdów i półkolonii skorzysta w sumie blisko 145 tys. uczniów.

Organizator wypoczynku jest zobowiązany zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty. W przypadku wypoczynku krajowego musi to zrobić na 21 dni przed planowanym wyjazdem, w przypadku półkolonii lub wypoczynku zagranicznego termin wynosi 14 dni.

Obecnie w systemie bazy wypoczynku jest zatwierdzonych ponad 4 tysiące zgłoszeń od organizatorów, w tym blisko 100 tys. dzieci biorących udział w wypoczynku krajowym. Ponad 42 tys. to półkolonie, a ponad 2,5 tys. ro wypoczynek zagraniczny. W sumie zgłoszonych zostało już blisko 145 tys. dzieci i młodzieży - poinformowała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska w piątek, na tydzień przed rozpoczęciem wakacji. Dodała, że liczby te wciąż się zmieniają i w każdej chwili pojawiają się nowe zgłoszenia.

Na początku czerwca w systemie było zgłoszonych ponad tysiąc wyjazdów i półkolonii dla 25 tys. dzieci. W zeszłym roku, według danych po zakończeniu wakacji, z letniego wypoczynku zorganizowanego skorzystało ponad milion 200 tys. dzieci.

"W tym roku ze względy na trwające zagrożenie epidemiczne, obozy, kolonie czy półkolonie będą mogły odbywać się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisaliśmy w nich szczegółowe procedury, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie ryzyka zakażenia wśród uczestników, a także opiekunów" - powiedziała rzeczniczka.

Wskazała, że z najważniejszych kwestii, które znalazły się w wytycznych są informacje dotyczące obiektów i miejsc, w których może być zorganizowany wypoczynek. "Przede wszystkim muszą to być miejsca przeznaczone jedynie do wypoczynku dzieci i młodzieży lub specjalnie do tego wydzielone strefa. Przygotowując się do letniego wypoczynku organizator powinien opracować szczegółowy regulamin uczestnictwa w danym wyjeździe i przeszkolenia zatrudnionej kadry" - zaznaczyła Ostrowska.

Przypomniała, że organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z lekarzem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym. Organizator musi również ustalić szybki tryb kontaktu z rodzicami uczestnika, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. Ważne jest także to, aby zapewnić zarówno uczestnikom, jak i kadrze opiekunów odpowiednią ilość środków higieny osobistej.

"Zazwyczaj podczas wyjazdów rodzice czy dziadkowie mogli odwiedzać dzieci na koloniach czy obozach. W tym roku organizator musi ograniczyć tego typu odwiedziny do niezbędnego minimum. Zmianie ulega również kwestia przebywania na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach. Miejsca te powinny być przygotowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy" - powiedziała Ostrowska.

Wskazała, że w wytycznych znalazły się też m.in. kwestie dotyczące organizacji posiłków. "Podczas jedzenia pomiędzy uczestnikami musi być zachowany dystans. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest również zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Z pomieszczenia do prowadzenia trzeba usunąć te przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w tak, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu" - zaznaczyła.

"Mimo tych obostrzeń, rodzice są zainteresowani zorganizowanymi wyjazdami dla swoich dzieci" - powiedziała rzeczniczka resortu edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi specjalny serwis – bazę wypoczynku, do której organizator danego wyjazdu zgłasza swój wypoczynek. Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Jeśli formularz jest prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje, kurator oświaty akceptuje taki wniosek, zamieszczając go tym samym w bazie.

Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.