Wirus sprawił, że zakończenie roku szkolnego i związane z tym formalności przerosły wielu dyrektorów. MEN jednak nie chce ingerować w to, jak je zorganizują.
Zajęcia w szkołach kończą się w najbliższy piątek. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie będzie tradycyjnych akademii. – Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu – proponuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy resortu edukacji.
Forma i tryb wręczania świadectw nie są określone w przepisach i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju. W praktyce ustala je dyrektor. Przy podejmowaniu takich decyzji, jak podkreśla MEN, kluczowe ma być bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. – Apelujemy zatem o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego – podkreśla Anna Ostrowska.