- O rok zostanie przedłużony okres ewaluacji działalności naukowej - zapowiedział odchodzący z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Taki zapis znajdzie się w drugiej tarczy antykryzysowej.

- Ostatnie tygodnie przyniosły niezwykłą mobilizację i zaangażowanie całego społ w walce z epidemią koronawirusa. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze środowiskiem naukowym podjęło szereg koniecznych działań – powiedział Jarosław Gowin, odchodzący z funkcji ministra.

- W związku z epidemią wprowadziliśmy też niezbędne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki – powiedział Jarosław Gowin. Ustępujący minister wymienił tu działania, które są już znane: przedłużenie terminu ważności legitymacji studenckich, zawieszenie spłaty kredytów studenckich czy wprowadzenie zdalnego nauczania.

W dalszej części swojej wypowiedzi Jarosław Gowin odniósł się także do wkładu ministerstwa w zapisy drugiej tarczy antykryzysowej. Dotyczy on zmian w terminach ustawowych związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 roku – przede wszystkim o rok został przedłużony okres ewaluacji działalności naukowej.

– Ubiegły rok zakończył się rekordowym zyskiem polskich uczelni w wysokości 1,5 mld zł. Jest to niezwykle ważne w nadchodzącym kryzysie – powiedział Jarosław Gowin.

- Całemu środowisku naukowemu i moim współpracownikom serdecznie dziękuję za niezwykłą mobilizację – powiedział kończąc swoje wystąpienie Jarosław Gowin.