Zdaniem rzecznika praw dziecka krótsze zajęcia w celu zorganizowania narady nauczycieli z dyrektorem to ograniczenie konstytucyjnego prawa do nauki.
W szkołach i przedszkolach formalnie ruszył protest włoski. Nauczyciele rozliczają pracodawców z każdej dodatkowej godziny, za którą nie otrzymują wynagrodzenia. Jednym z problemów sygnalizowanych przez związkowców są trwające wiele godzin rady pedagogiczne. Dla wielu pedagogów w tym dniu, łącznie z zajęciami lekcyjnymi, wymiar czasu pracy przekracza osiem godzin. Formalnie za nadgodziny powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Dyrektorzy nie mają na to pieniędzy, dlatego coraz częściej w dniu posiedzenia rady pedagogicznej skracają uczniom lekcje.

Nasiadówka po godzinach