Większość zmian dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 to wynik strajku nauczycieli i podpisanego w jego czasie porozumienia MEN z "Solidarnością". Zakładało ono nie tylko podwyżki wynagrodzeń, ale też szereg innych rozwiązań, które w większości stanowiły powrót do stanu sprzed reformy przeprowadzonej przez Annę Zalewską.

1. Podwyżka wynagrodzeń

Po wdrożeniu zmian w Karcie nauczyciela 2019 zarobki - wynagrodzenie zasadnicze wyniesie odpowiednio
• dla nauczyciela stażysty - 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto)
• dla nauczyciela kontraktowego - 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto)
• dla nauczyciela mianowanego - 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto)
• dla nauczyciela dyplomowanego - 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto)Więcej o wynagrodzeniach nauczycieli przeczytasz tutaj >>>>

2. Awans zawodowy

W pierwszej turze negocjacji rządu z nauczycielami 1 kwietnia, strona rządowa zaproponowała nauczycielom m.in. skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Oznaczałoby to, że nauczyciel mógłby przejść ze stopnia nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w 9 miesięcy.

Ta propozycja rządu rozwiązuje problem, który sam stworzył. Do 1 września 2018 roku awans zawodowy wyglądał dokładnie tak samo. Przepisy zostały zmienione przez Annę Zalewską, która wydłużyła okres awansu do 1 roku i 9 miesięcy.

Nowelizacja, która ma wejść w życie od września 2019 roku przywraca również "stary" skład komisji oraz skraca okres przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień. Zrezygnowano także z nowej, dyrektorskiej ścieżki awansu.

3. Dodatek na start

Najmłodszym nauczycielom będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie socjalne "na start". Wyniesie ono 1000 zł brutto. Przypomnijmy, że 1 września 2018 roku minister Zalewska uchyliła przepis, który pozwalał na wypłacanie stażystom zasiłku na zagospodarowanie, a więc odpowiednika zawartego w „nowej propozycji”. Co więcej, poprzedni zasiłek był znacznie wyższy. Stanowił bowiem wysokość dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, czyli w szczytowej wysokości nawet 4834 zł brutto.

4. Dodatek za wychowawstwo

Jego wysokość efekt porozumienia z "Solidarnością". Do tej pory jego wysokość była różna i była ustala przez gminy. Od września 2019 r. każdy nauczyciel, który jest wychowawcą otrzyma co najmniej 300 zł brutto. Jednak porozumienie z "Solidarnością" zakładało, że minimalna wysokość dodatku będzie dotyczyła także wychowawców w przedszkolach. Rozporządzenie, które reguluje tę kwestię wspomina jedynie o nauczycielach w szkołach. Kwestia wysokości dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolu będzie zależała od gmin.

5. Ocena pracy nauczyciela

W tym wypadku również od września 2019 roku będą obowiązywały "stare przepisy". Ma wrócić trzystopniowa skala oceny pracy, oddzielona od awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. Ocena będzie się odbywała na wniosek nauczyciela, zwłaszcza w sytuacji robienia awansu zawodowego lub ubiegania się o stanowisko kierownicze. W szczególności zaś na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły i rady rodziców. Nie częściej jednak niż rok pod dokonaniu poprzedniej oceny. Znika także dodatek 500 plus, który miał być wypłacany wyróżniającym się nauczycielom.

6. Kary dla nauczycieli

Zmiany w Karcie nauczyciela 2019 wprowadzają obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Nauczyciel nie będzie mógł być ukarany karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a postępowanie wyjaśniające nie będzie mogło być umorzone z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

7. Limit czasu trwania umów o pracę

Maksymalny łączny czas trwania takich umów nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy. Po nim umowa na czas określony będzie automatycznie zmieniana w umowę na czas nieokreślony.