Znamy już szczegóły głośno zapowiedzianych przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego podwyżek dla nauczycieli. W Dzienniku Ustaw opublikowano treść rozporządzenia wraz z załącznikiem określającym wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli obowiązujących od 1 września 2019 r. Jak się one kształtuje?

Dodatkowy miliard złotych

W tym tygodniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski po spotkaniu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" poinformował, że rząd znalazł dodatkowy miliard złotych na tzw. subwencję oświatową na płace nauczycieli. W czwartek (22.08) opublikowano zaś w Dzienniku Ustaw rozporządzenie określające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Będzie ono obowiązywało już od 1 września 2019 r.

Ile dla nauczyciela stażysty, a ile dla dyplomowanego?

Reklama

Wynagrodzenie będzie się różniło w zależności od poziomu wykształcenia. I tak w przypadku nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 2 782 zł, a osobę z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego 2 450 zł. Natomiast nauczyciel stażysta z tytułem zawodowym magistra ale bez przygotowania pedagogicznego od 1 września będzie zarabiał nie mniej niż 2 466 zł.

A jak to się kształtuje na kolejnych szczeblach? Nauczyciel kontraktowy z najwyższym stopniem wykształcenia wymienionym w rozporządzeniu (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2 862 zł, a z najniższym stopniem (tytuł zawodowy licencjata/inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie) 2 466 zł.

Z kolei nauczyciel mianowany z najwyższym stopniem zarobi kwotę co najmniej 3 250 zł, a dyplomowany 3 817 zł.

Ważne: Rozporządzenie wskazuje minimalne stawki tylko wynagrodzenia zasadniczego.

Rozporządzenie płacowe rozszerza również uprawnienia do dodatku za wychowawstwo na nauczycieli przedszkolnych. Jego wysokość ustalą organy prowadzące w regulaminach wynagradzania.

Całą treść rozporządzenia ze wraz z załącznikiem określającym minimalne wynagrodzenie zasadnicze można znaleźć na stronie Dziennika Ustaw >>>