Dodatkowe sale i większa liczba nauczycieli. To ratunek dla podwójnego rocznika przy tworzeniu optymalnego planu zajęć na nowy rok szkolny
Zajęcia od 7.00 rano do 19.30 wieczorem, krótsze przerwy międzylekcyjne, przeciążeni nauczyciele i umęczeni uczniowie – tak będzie wyglądała rzeczywistość w niektórych szkołach
Placówki w pośpiechu przygotowują plany lekcji na rozpoczynający się w poniedziałek rok szkolny. Z naszych informacji wynika, że w niektórych z nich zajęcia zostaną wydłużone nawet o dwie godziny w stosunku do roku poprzedniego. Największy problem mają licea, które tworzyły dodatkowe klasy, by przyjąć większość chętnych. Efekt: uczniowie pierwszych klas mogą kończyć lekcje o 19.30. Takie plany mają m.in. Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie i I Liceum Ogólnokształcące w Bochni.