Najsłynniejszą w Polsce szkołę kształcącą urzędników ukończyli m.in. Mariusz Błaszczak czy Elżbieta Bieńkowska, których losy znamy. Co robią pozostali absolwenci?

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) jest państwową szkołą, która przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników polskiej administracji. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się słuchacza do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji publicznej. Więcej o rekrutacji do KSAP przeczytasz tutaj>>>

Ilu absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest zatrudnionych obecnie w resortach? Pytają posłowie Maciej Masłowski, Paweł Szramka, Paweł Skutecki w interpelacji poselskiej.

W Ministerstwie Finansów było zatrudnionych 99 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Podsekretarz Stanu w MF dodaje także, że większość absolwentów zatrudniona jest na stanowisku samodzielnego specjalisty. Pozostali absolwenci piastują funkcje tj. księgowy, naczelnik wydziału, radca ministra, radca prawny czy zastępca dyrektora. Resort na wniosek posłów obliczył także ich średnie wynagrodzenie. Absolwent KSAP w ministerstwie zarabia średnio 6 581,92 zł brutto.
Na pytanie posłów odpowiedzieli też przedstawiciele innych resortów.

Zdecydowanie najwięcej, bo średnio 8565,64 zł można zarobić w resorcie infrastruktury. Tam zatrudnionych jest 19 absolwentów KSAP.

Stosunkowo nowy resort – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zatrudnia 37 byłych uczniów szkoły. „Wyższe stanowiska w służbie cywilnej zajmuje 11 osób, stanowiska koordynujące 3 osoby, stanowiska samodzielne 15 osób, specjalistyczne stanowiska 8 osób” – czytamy w odpowiedzi MPiT na interpelację poselską.

MEN zatrudnia 13 absolwentów. W resorcie edukacji piastują funkcje naczelnika wydziału, radcy ministra i audytora. Ich średnie zarobki w MEN to 7.607,60 zł brutto.

KSAP zachęca do szkolenia się na urzędnika. Zachęty to stypendium, ubezpieczenia społeczne, zakwaterowanie i wizja pracy w administracji publicznej. Rząd adresuje oferty pracy m.in. do absolwentów KSAP. W latach 2015-2019 resort finansów zaadresował do potencjalnych urzędników 31 ofert pracy. W 2015 roku skorzystało z nich 4 osoby, rok później 5 osób, a w 2019 roku resort zatrudnił 7 absolwentów.
„Pierwsze oferty zatrudnienia mogą dotyczyć np. stanowisk specjalistycznych. Możliwość osiągnięcia wyższej pozycji zawodowej jest efektem postawy, aktywności i kompetencji absolwentów. Szkoła dobrze przygotowuje słuchaczy do służby publicznej, w tym do ubiegania się o wyższe stanowiska, lecz to, czy je w przyszłości osiągną, zależy od nich samych” – czytamy na stronie internetowej KSAP.

Podstawa prawna: Odpowiedzi przedstawicieli ministerstw na interpelację ws. zatrudnienia absolwentów KSAP