Jak wynika z najnowszych danych, do których dotarł DGP, zdobywanie pieniędzy na rozwój i innowacje idzie polskim uczelniom coraz lepiej.
Horyzont 2020 to trwający od 2014 r. kluczowy program Komisji Europejskiej, który ma wspierać badania naukowe, rozwój i innowację. Czyli dziedziny, w których nasze uczelnie nie są najmocniejsze.
Jednak z najnowszych danych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, wynika, że na koniec czerwca, w porównaniu do czerwca 2018 r. (tj. rok do roku) udział polskich uczelni w tym programie znacząco się zwiększył. O prawie 33 proc. poszybowała liczba szkół wyższych, które uczestniczą w składanych wnioskach (tzw. liczba uczestnictw we wnioskach kierowanych do KE) – do poziomu 4144. Prawie o 28 proc. wzrosła liczba projektów koordynowanych przez szkoły wyższe – do ogółem 60. Najważniejsze zaś, że uzyskane przez uczelnie dofinansowanie wzrosło w tym czasie o ponad 40 proc., do poziomu prawie 115 mln euro.