Uczniowie szkół dla dorosłych oraz policealnych również otrzymają świadczenie z programu „Dobry start”. Wnioski o przyznanie dla nich wsparcia będzie można składać od przyszłego miesiąca, ale tylko w formie papierowej. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061).
Wprawdzie wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia na nowy rok szkolny można składać już od lipca (w tym miesiącu przez internet, a od sierpnia również tradycyjnie), to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się przeprowadzić szybką zmianę przepisów. Sprowadza się ona do tego, aby z 300 zł na wyprawkę mogli skorzystać również rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2019/2020 zaczną naukę w szkołach dla dorosłych i policealnych. Co istotne, taką możliwość przewidywał projekt ustawy o 300+, który pod koniec kwietnia trafił do konsultacji i miał od 1 lipca zastąpić dotychczasowe rozporządzenie, ale z uwagi na opóźnienie prac nad nim ostatecznie zdecydowano o zachowaniu obecnego stanu prawnego. Teraz okazuje się, że wspomniana zmiana będzie jednak do niego wprowadzona.
Rozszerzenie uprawnienia do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych oraz policealnych nie będzie wiązać się z modyfikacją kryterium wieku pozwalającego na uzyskanie 300 zł, bo dalej będzie przysługiwać do skończenia przez dziecko 20 lat lub 24 lat, jeśli jest niepełnosprawne. Jednocześnie ze względu na trwający już proces składania wniosków online (za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia) nie ma możliwości zmiany jego treści w tych systemach. W efekcie rodzice lub osoby uczące się w wymienionych typach szkół będą mogli wnioskować o 300+ od 1 sierpnia wyłącznie w formie papierowej. MRPiPS szacuje, że nowelizacja poszerzy grono uprawnionych do wsparcia uczniów o ok. 117 tys.
Projekt zakłada też modyfikację dotyczącą składania wniosków przez internet, a mianowicie dodanie trzeciego kanału ich przesyłania przez PUE ZUS. Będzie to rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje przy ubieganiu się o 500+ online. Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z usług tego portalu, będą to mogli zrobić od 1 sierpnia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów