Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną do 30 września 2019 roku. Zgodnie z nowym projektem Karty nauczyciela 2019 wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

Po wdrożeniu zmian w Karcie nauczyciela 2019 zarobki - wynagrodzenie zasadnicze wyniesie odpowiednio:

  • dla nauczyciela stażysty - 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto)
  • dla nauczyciela kontraktowego - 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto)
  • dla nauczyciela mianowanego - 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto)
  • dla nauczyciela dyplomowanego - 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto)

Po pierwszej transzy podwyżek na początku 2019 roku wynagrodzenia nauczycieli wynosiły:

  • nauczyciel stażysta – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto)
  • nauczyciel kontraktowy – 2611 zł (wzrost o 124 zł)
  • nauczyciel mianowany – 2965 zł (wzrost o 141 zł)
  • nauczyciel dyplomowany – 3483 zł (166 zł)

Dodatkowo zmiany w Karcie nauczyciela 2019 przewidują jeszcze dwie kwestie związane z finansami nauczycieli.

Pierwsza to uregulowanie wysokości dodatku za wychowawstwo. W tej chwili jest on ustalany przez samorządy i średnio wynosi 137 zł. Zmiany w Karcie nauczyciela przewidują, że będzie on stały i wyniesie 300 zł. Z obecnego projektu wynika jednak, że nie otrzymają go nauczyciele przedszkoli, o czym pisaliśmy tutaj >>>>>

Druga zmiana to ustalenie dodatku socjalnego dla nauczycieli stażystów. Będzie on wypłacany "na start" wszystkim najmłodszym pedagogom. Przypomnijmy, że 1 września 2018 roku minister Zalewska uchyliła przepis, który pozwalał na wypłacanie stażystom zasiłku na zagospodarowanie, a więc odpowiednika zawartego w „nowej propozycji”. Co więcej, poprzedni zasiłek był znacznie wyższy. Stanowił bowiem wysokość dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, czyli w szczytowej wysokości nawet 4834 zł brutto. Więcej o niekorzystnych zmianach w finansach nauczycieli pisaliśmy tutaj >>>>>