Najprawdopodobniej 15 lipca 2019 r. dojdzie do oficjalnego włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.
Tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, który trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Prawniczą.
Stało się tak, pomimo iż obydwie placówki nie dogadały się w sprawie połączenia. Różniły się głównie pomysłem na funkcjonowanie szkoły zawodowej w strukturze uniwersytetu.
Jednak minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce i przygotować projekt rozporządzenia, który połączy je na siłę.
Zastrzeżenia do takiego postępowania zgłaszali m.in. związkowcy. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w swojej opinii podkreślała, że połączenie szkół wyższych pomimo ich sprzeciwu nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów konsolidacji. Co więcej, w ocenie związkowców będzie negatywnym sygnałem płynącym z ministerstwa do środowiska szkół wyższych. W konsekwencji postulowało wstrzymanie się z wydaniem rozporządzenia do czasu uzyskania porozumienia między zainteresowanymi podmiotami.
Z podobnym postulatem wystąpiła też Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej ocenie, gdyby do konsensusu pomiędzy uczelniami jednak nie doszło, to wprowadzenie opiniowanego rozporządzenia w życie byłoby trudne do zaakceptowania. Dla środowiska akademickiego byłby to znak, że minister swoją decyzją ignoruje negatywną opinię jednej z dwóch autonomicznych uczelni.
Argumenty te nie przekonały jednak resortu, który dalej kontynuował nad nimi prace. Ministerstwo tłumaczy, że podejmując działania legislacyjne, przeanalizowało wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia i takie rozwiązanie jest dla uczelni najkorzystniejsze.
Z kolei w odniesieniu do kwestii dotyczących spraw pracowniczych, resort zauważa, że w projekcie rozporządzenia jednoznacznie wskazano, że z dniem włączenia PMWSZ do UO osoby zatrudnione na uczelni zawodowej staną się pracownikami uniwersytetu. Na UO przejdą też wszelkie należności i zobowiązania PMWSZ. Także te wynikające ze stosunków prawnych łączących osoby zatrudnione w uczelni zawodowej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Komisji Prawniczej