Połączenie uczelni bez ich zgody nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów konsolidacji – wskazuje Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.
To opinia do projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego. Ich połączenie jest możliwe za sprawą art. 35 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem włączenie publicznej uczelni zawodowej do państwowej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra.
Problem w tym, że obydwie placówki nie dogadały się w sprawie połączenia. Szkoła zawodowa stwierdziła, że istnieją zbyt duże rozbieżności między jej wizją a pomysłem UO na jej dalsze losy w strukturze uniwersytetu.
W swojej opinii Solidarność podkreśla, że procesy konsolidacyjne szkół wyższych należy zawsze przeprowadzać za obopólną akceptacją przez wspólnoty akademickie, których proces dotyczy. Połączenie pomimo ich sprzeciwu nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów konsolidacji. Co więcej, w ocenie związkowców będzie negatywnym sygnałem płynącym z ministerstwa do środowiska szkół wyższych.
W związku z tym Solidarność negatywnie opiniuje projektowane rozporządzenie i apeluje o wstrzymanie się z wydaniem go do czasu uzyskania porozumienia między zainteresowanymi jednostkami. Z kolei jeśli będą zmiany warunków porozumienia, związkowcy postulują modyfikację projektu i ponowne jego zaopiniowanie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach