ZNP domaga się wycofania przez resort edukacji skierowanych w poniedziałek do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego.
Związek oburza się na rozwiązanie, które przewiduje możliwość powoływania do zespołów nadzorujących egzaminy samych nauczycieli spoza szkoły. Obecnie co najmniej jeden musi być ze szkoły macierzystej.
– To jest rozwiązanie bezprawne, bo komu ma podlegać wypożyczony bezpłatnie nauczyciel z innej szkoły? Nie wspomnę już np. o wypadku. Karta nauczyciela wyraźnie mówi w art. 42, kiedy i gdzie można wykorzystać nauczyciela do określonej pracy – oburza się Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.
Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach i były dyrektor gimnazjum tłumaczy, że do tej pory ustalał z szefem innej placówki, by ten nieodpłatnie podsyłał nauczycieli do pilnowania, a on w rewanżu wysyłał swoich. – Teraz do końca nie mam pewności, czy do takiej wymiany dojdzie, jeśli np. moja szkoła będzie strajkować w części, a znajomego w całości. Wtedy nie mam co liczyć na wsparcie. Muszę na czas egzaminów zatrudnić emerytowanych nauczycieli – zaznacza Rudnik.
– Skoro egzaminy organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, to jej dyrektor powinien zawierać z nauczycielami umowy np. zlecenia – dodaje Baszczyński.
– Uczniowie muszą przystąpić do egzaminów, aby ukończyć rok szkolny, dlatego na prośbę dyrektorów szkół zmieniamy przepisy projektów rozporządzeń, by były bardziej elastyczne. Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, tegoroczne egzaminy się odbędą i nie ma możliwości ich przełożenia – tłumaczy Anna Zalewska, szefowa MEN.
Resort dolewa oliwy do ognia i potwierdza, że strajkujący nauczyciele nie będą mogli liczyć na wynagrodzenie za czas protestu. Zaznacza, że pensje są wypłacane z góry, więc dopiero w kolejnym miesiącu, czyli w maju, pedagodzy odczują potrącenia w swoich kieszeniach. Z jego wyliczeń wynika, że dyplomowany nauczyciel straci na proteście około 130 zł dziennie.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach