Wprowadzenie najniższych wynagrodzeń dla pracowników naukowych instytutów PAN zakłada zmiana przepisów zaproponowana przez resort nauki.
– Przygotowaliśmy projekt „małej nowelizacji” ustawy o PAN, która zagwarantuje wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych także dla pracowników naukowych instytutów PAN. Jest to regulacja analogiczna do tej, która obowiązuje obecnie na uczelniach – mówi DGP podsekretarz stanu w resorcie nauki Sebastian Skuza. Propozycja trafiła już do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Niesprawiedliwy podział