XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie najlepszym technikum – wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 21. przygotował miesięcznik "Perspektywy".

Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie – w ubiegłym roku było na miejscu trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.

"Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu), trzecie – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ubiegłym roku na miejscu czwartym), czwarte – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ubiegłym roku na miejscu piątym), piąte – Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w ubiegłym roku na miejscu drugim).

Na miejscu szóstym znalazło się Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na siódmym – LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na ósmym – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, na dziewiątym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na dziesiątym – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na jedenastym – 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, na dwunastym – Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, na trzynastym – V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, na czternastym – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na piętnastym – V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (w ubiegłym roku na miejscu dziewiątym),

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności. Np. najlepsi uczniowie, którzy bardzo dobrze znają angielski, mogą przejść dwuletnie zajęcia specjalistyczne z systemów i sieci komputerowych CISCO. To przygotowanie do egzaminu, po którym drzwi do branży IT na całym świecie stoją przed nimi otworem.

Miejsce drugie w rankingu techników zajęło Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (w ubiegłym roku na miejscu czwartym), miejsce trzecie – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu), miejsce czwarte – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (w ubiegłym roku na miejscu piątym), miejsce piąte – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ubiegłym roku na miejscu trzecim).

Na miejscu szóstym znalazło się Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na miejscu siódmym – Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie, na miejscu ósmym – Technikum nr 8 w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, na miejscu dziewiątym – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, na miejscu dziesiątym – Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy.

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są: dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, a wśród techników – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W rankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie.

Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek podczas gali finałowej, która odbędzie się w gmachu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.