W rankingu Perspektyw Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński od lat rywalizują o palmę pierwszeństwa. W tym roku stołeczna szkoła wyższa cieszy się najwyższym uznaniem międzynarodowym, wygrywa, jeśli chodzi o preferencje pracodawców i liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora.
Uczelnia z Krakowa pokonała pozostałe między innymi dzięki dobrej ocenie kadry akademickiej. Ostateczny wynik – w którym brano pod uwagę 30 wskaźników – zagwarantował obu uczelniom tę samą punktację. W efekcie obie mogą cieszyć się tytułem najlepszej uczelni akademickiej w Polsce. UW i UJ to również jedyne nasze szkoły wyższe notowane w prestiżowym międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.
– Stawiamy na interdyscyplinarność, którą rozumiemy jako otwartość. To oraz umiędzynarodowienie uczelni jest gwarancją rozwoju – komentuje prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor UJ.
– Celem strategicznym Uniwersytetu jest osiągnięcie pozycji uczelni badawczej należącej do europejskiej czołówki i liczącej się w skali międzynarodowej. Już teraz są dziedziny, w których sukcesy naszych naukowców są rozpoznawalne na świecie. To np. astronomia, archeologia czy informatyka, której przedstawiciele zdobyli 8 spośród 14 przyznanych UW prestiżowych grantów European Research Council – mówi z kolej prof. dr hab. Marcin Pałys, rektor UW.
Poza UW i UJ do pierwszej dziesiątki weszły jeszcze dwa uniwersytety (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4. pozycja i Uniwersytet Wrocławski – 8.) oraz Gdański Uniwersytet Medyczny – 7. Druga piątka to szkoły techniczne.
Ranking Perspektyw od 19 lat klasyfikuje szkoły wyższe.
ikona lupy />
NAJLEPSZE UCZELNIE AKADEMICKIE 2018 / Dziennik Gazeta Prawna