Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swoim profilu na Facebooku dwie tabele dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Pod nimi znalazły się setki komentarzy nauczycieli, którzy zarzucają ministerstwu manipulację. Tłumaczymy jak wyglądają wynagrodzenia nauczycieli.

Pierwsza opublikowana tabela to dobrze już znana nauczycielom tabela, którą ministerstwo chętnie się posługuje. Zawiera ona średnie wynagrodzenia nauczycieli w latach 2018-2020. Prognoza zarobków pedagogów jest oparta na planowanych pięcioprocentowych podwyżkach.

W ciągu dwóch lat średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie z 2900 zł do 3197 zł, nauczyciela kontraktowego z 3219 do 3549 zł, mianowanego z 4176 do 4604 zł., a dyplomowanego z 5336 do 5883 zł. Wszystkie kwoty są kwotami brutto, czego MEN nie zaznacza w swoich materiałach.

Skąd się bierze ta średnia? Co roku w ustawie budżetowej jest zapisywana kwota bazowa, która jest podstawą do wyliczania wynagrodzeń m.in. nauczycieli. I tak nauczyciel stażysta zarabia średnio 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy 111 proc., mianowany 144 proc. i dyplomowany 184 proc. W 2018 roku kwota bazowa wynosiła 2900 zł, a w tym roku jest to 3045 zł (obie kwoty brutto). Co ważne, jeśli miesięczne pensje nie osiągały średniego poziomu, samorząd jest zobowiązany do wypłacenia raz w roku wyrównania, co najmniej do poziomu średniego wynagrodzenia.

Z czego składa się wynagrodzenia nauczyciela?
Przede wszystkim jest to wynagrodzenie zasadnicze. W 2019 roku w zależności od stopnia awansu zawodowego wyniesie ono od 2538 zł brutto do 3483 zł brutto. Do tego nauczyciele mogą otrzymać dodatki:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjny,
c) funkcyjny (za pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, dla nauczyciela doradcy, dla nauczyciela konsultanta),
d) za warunki pracy,
Do tego dochodzi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia (dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody ze specjalnego funduszu nagród).

Trzeba podkreślić, że większość dodatków jest wypłacana nauczycielom sporadycznie. Z danych MEN wynika, że najwyższy udział w wynagrodzeniu nauczycieli ma wynagrodzenie zasadnicze, godziny ponadwymiarowe, a w przypadku starszych nauczycieli także dodatek stażowy. Reszta to około 2-5 proc. średniego wynagrodzenia.

Jak wyliczyli administratorzy profilu Ja, nauczyciel przy obecnym tempie podwyżek płacy minimalnej wynagrodzenie nauczyciela stażysty za sześć lat zrówna się z wynagrodzeniem minimalnym.

Nauczyciele zarzucają minister Annie Zalewskiej manipulacje statystykami. W odpowiedzi utworzyli profil Pasek nauczyciela i zamieszczają tam dowody swoich wypłat:

24 lata pracy, nauczyciel dyplomowany 2612 zł

16 lat pracy, nauczyciel mianowany 2137 zł

9 lat pracy, nauczyciel mianowany 1930 zł

Nauczyciel stażysta 1617 zł

5 lat pracy, nauczyciel kontraktowy 1741 zł

Nauczyciel stażysta z dwoma dyplomami magistra 1750 zł

Nauczyciel kontraktowy 3 lata pracy, 1985 zł