statystyki

Doktoranci będą podlegać ubezpieczeniom społecznym

autor: Joanna Śliwińska04.10.2018, 08:02; Aktualizacja: 04.10.2018, 08:16
Doktoranci, który rozpoczną kształcenie już w przyszłym roku akademickim, będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego w okresie jego pobierania na zasadach podobnych do zleceniobiorców.

Doktoranci, który rozpoczną kształcenie już w przyszłym roku akademickim, będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego w okresie jego pobierania na zasadach podobnych do zleceniobiorców.źródło: ShutterStock

Dotychczas byli zgłaszani tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach szkoła doktorska będzie musiała odprowadzać za nich składki, które będą częściowo potrącane z wypłacanego im stypendium. Dzięki temu będą mogli mieć prawo do świadczeń chorobowych.

1 października wchodzą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane przez ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uchwalonej w ramach szerszego projektu, tj. Konstytucji dla nauki. Jedną ze zmian w systemie kształcenia doktorantów jest objęcie ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Przy czym nowe regulacje nie obejmą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Do nich zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy, bo jak podkreśla Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, doktoranci kształceni na obecnych zasadach podlegają zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Wynika to z ogólnej zasady przyjętej w Konstytucji dla nauki, zgodnie z którą studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Jak wyjaśnia MNiSW, datą graniczną zamknięcia przewodu doktorskiego wszczętego na starych zasadach jest 31 grudnia 2021 r. Zaznacza jednak, że osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie na starych zasadach i nie zakończyły przewodu doktorskiego do 31 grudnia 2021 r., mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora także w oparciu o nowe reguły.

Teraz jak studenci…

Sytuacja obecnych doktorantów w świetle przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym niewiele różni się od sytuacji studentów. To, że są doktorantami, pozwala im tylko na korzystanie z bezpłatnych świadczeń medycznych w publicznych placówkach (prawo to wygasa po upływie czterech miesięcy od ukończenia studiów albo skreślenia z listy doktorantów). To uczelnie zgłaszają ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym nie muszą tego robić, jeśli doktorant ma inny tytuł do ubezpieczeń, np. etat lub zlecenie. W przeciwieństwie jednak do studentów, jeśli osiągają oni wynagrodzenie z umowy zlecenia, to należy od niego odprowadzić składki – i to nawet wtedy, gdy nie ukończyli 26. roku życia. Ponadto na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach przysługują im pewne świadczenia, jeśli w trakcie zajęć ulegną wypadkowi lub w związku z nimi zapadliby na chorobę zawodową. W takim przypadku przysługuje im renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie. Jeśli doktorant zmarłby z tego powodu, członkom jego rodziny także przysługuje renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Doktoranci nie płacą jednak składek, ponieważ świadczenia te są finansowane ze środków budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo to przyznaje je i wypłaca ZUS na wniosek osoby uprawnionej.


Pozostało jeszcze 68% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane