Od stycznia właścicielom niesamorządowych placówek oświatowych nie będzie się opłacało przyjmować dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach.
Szkoły i przedszkola, które nie są prowadzone przez samorządy, od września muszą zatrudniać nauczycieli − w tym specjalistów takich jak logopeda, psycholog i pedagog − wyłącznie na etacie. Wyjątkiem jest fizykoterapeuta, który w dalszym ciągu może pracować w oparciu o inną umowę lub jako firma wystawiać placówce faktury za świadczone usługi. Część podmiotów dostosowała się do tych rozwiązań, inne zrobiły to w ograniczonym zakresie. Właściciele szkół i przedszkoli niesamorządowych obawiają się jednak, że najgorsze dopiero przed nimi. Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się bowiem zasady dofinansowania z gminnych dotacji. Nie będzie można z tych środków opłacać faktur i pomocy specjalistycznej, a także zajęć dla uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wtedy przyjmowanie dzieci z orzeczeniami po prostu nie będzie się już opłacało.

Etat dla nauczycieli