Od lipca rodzice mogą starać się o nowe świadczenie na pokrycie kosztów rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi jest ono wypłacane do czasu, aż skończą 24 lata.
Krok 1. Wybierz formę złożenia wniosku. Jeśli będzie to online, formularz będzie dostępny w specjalnej zakładce po zalogowaniu się na internetowe konto bankowe (podobnie na portalu Emp@tia). Gdy rodzic decyduje się na formę papierową, odpowiedni druk otrzyma w swoim urzędzie, może go też wydrukować z jego strony internetowej.
Krok 2. Wypełnij wniosek. W formularzu trzeba podać dane dotyczące:
– urzędu, który na terenie gminy zajmuje się przyznawaniem świadczenia 300+ (nazwa i adres),
– rodzica, który składa wniosek (nie są potrzebne informacje o pozostałych członkach rodziny),
– dzieci, na które ma być przyznana wyprawka (trzeba wypełnić rubrykę wskazującą, że uczeń jest niepełnosprawny),
szkoły, w której każdy z nich będzie rozpoczynał naukę od 1 września (nazwa i adres),
– rachunku bankowego, na który mają być przesłane pieniądze.
Krok 3. Przeczytaj uważnie pouczenie. W tej części wniosku są zawarte szczegółowe informacje na temat zasad programu, wskazujące również, kiedy świadczenie nie może być przyznane.
Krok 4. Czekaj na pieniądze. Urząd nie będzie wydawał i przesyłał decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, a jedynie informację na e-maila w tej sprawie, i prześle środki na rachunek podany przez rodzica.