Gminy wypłaciły ponad 2,66 mln świadczeń z rządowego programu „Dobry start”. To oznacza, że środki na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego otrzymało 57,6 proc. wszystkich uczniów uprawnionych do tego wsparcia.Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na koniec sierpnia br., samorządy wypłaciły rodzinom łącznie prawie 800 mln zł. Wśród województw, które osiągnęły najwyższy wskaźnik wypłaconych świadczeń w stosunku do ogólnej liczby objętych wyprawką dzieci, są świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz pomorskie. W nich pieniądze trafiły do odpowiednio 72,2 proc., 66,7 proc. oraz 65,8 proc. uczniów. Natomiast województwami z najniższymi odsetkami wypłat są na razie dolnośląskie – 42,5 proc., lubelskie – 47 proc. oraz kujawsko-pomorskie – 48,7 proc. Statystyki resortu pokazują, że 51,4 proc. wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” wpłynęło do gmin w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości internetowej i portalu Emp@tia).