Samorządy, które nie mają na swoim terenie żadnego żłobka ani klubu dziecięcego, będą mogły otrzymać dofinansowanie na jego stworzenie w wysokości 30 tys. zł na jedno miejsce. Do tej pory była to kwota o 10 tys. zł niższa.Taką zmianę w zasadach przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie o konkursie na 2019 r. ma ukazać się w listopadzie br. i podobnie jak w tegorocznej edycji na jego realizację ma być przeznaczone 450 mln zł.
Wnioski będzie można składać w czterech modułach. Pierwszy przewidziany jest dla samorządów i dotyczy dofinansowania na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. W edycji 2018 r. gminy (powiaty i samorządy wojewódzkie) mogły otrzymać na ten cel 20 tys. zł na jedno miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, a 5 tys. zł w przypadku dziennego opiekuna.
W następnej edycji dla samorządów, które nie mają żadnego miejsca opieki nad maluchami, dofinansowanie wzrośnie do 30 tys. zł. Gdy wniosek będzie pochodził od gminy, która ma już placówki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, ale chce uruchomić nowe miejsca, kwota wsparcia wyniesie 22 tys. zł (dla dziennego opiekuna będzie to dalej 5 tys. zł). Dzięki takiemu rozwiązaniu MRPiPS chce zachęcać samorządy, które są białymi plamami na mapie opieki żłobkowej, do tworzenia placówek. Wciąż bowiem nie ma ich na swoim terenie 69 proc. samorządów.
Resort rodziny postanowił nie zwiększać dotacji w module trzecim konkursu. W nim wnioski o pieniądze na założenie miejsc opieki mogą składać podmioty prywatne, czyli osoby fizyczne, prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Dla nich dofinansowanie wyniesie 10 tys. zł (żłobek i klub dziecięcy) i 5 tys. zł (dzienny opiekun).
Analogicznie jak we wcześniejszych konkursach gminy i podmioty prywatne będą mogły ubiegać się o dotacje na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc w placówkach, które zostały w poprzednich latach uruchomione dzięki programowi „Maluch+”. Będą do tego służyły moduł drugi i czwarty. MRPiPS wskazuje, że w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane samorządom, a dopiero potem podmiotom niegminnym.
Według najnowszych danych resortu rodziny w kraju działa ponad 4,4 tys. placówek dla maluchów dysponujących prawie 126 tys. miejsc. W efekcie 16,6 proc. dzieci w wieku 1–3 lat jest objętych ich opieką, a dodając do tego dzieci, które znajdują się pod opieką legalnie zatrudnionych niań, do których dopłaca budżet państwa, wspomniany wskaźnik wynosi 17,8 proc.