Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wyprawki szkolnej dziecka od pracodawcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeżeli pracodawca zatrudnia minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, musi utworzyć w firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego przyznawane są między innymi wakacyjne świadczenia oraz dopłaty do zakupów związanych z początkiem roku szkolnego dla dzieci pracowników. Bez względu na liczbę pracowników ZFSŚ zakładają zakłady budżetowe oraz jednostki samorządowe.

Pracodawca nie może środkami zgromadzonymi na ZFŚS dysponować dowolnie - przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość powinna zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Kryterium dofinansowania jest więc wysokość dochodów pracownika oraz jego rodziny.

Do pracodawcy należy natomiast wybór formy pomocy: mogą być to środki pieniężne na zakup całości lub części niezbędnych pomocy naukowych czy przekazanie wyprawki szkolnej w formie materialnej. W każdym przypadku zasady udzielania pomocy z ZFŚS powinny zostać zawarte w regulaminie pracy obowiązującym w firmie.

Świadczenia z ZFŚS są całkowicie zwolnione ze składek ZUS, natomiast z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT do kwoty 1000 zł rocznie (zmiana wysokości od 1 stycznia 2018 roku - wcześniej było to 380 zł). Ta kwota dotyczy wszystkich świadczeń przekazanych z ZFŚS w danym roku kalendarzowym, a więc także wczasów pod gruszą.