Kuratorium nie będzie decydować o ocenie pracy dyrektora samorządowej placówki oświatowej. Ostateczny głos ma mieć organ prowadzący szkołę: gmina.
Z informacji DGP wynika, że na takie ustępstwa względem samorządów poszedł resort edukacji narodowej podczas ostatniego, 15-godzinnego posiedzenia poświęconego projektowi nowelizacji prawa oświatowego. O kontrowersjach z tym związanych pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w artykule „Kłopoty z oceną uczącego dyrektora” (DGP 142/2018).
Nowa wersja projektu uzgodniona z samorządami ma zostać zaprezentowana po 10 sierpnia, a następnie skierowana na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Samorządy deklarują, że po uwzględnieniu tej propozycji nie będą mieć większych zastrzeżeń do całego projektu, który dodatkowo wprowadza też zmiany związane ze szkolnictwem zawodowym.