Wybierając dla swojego dziecka kolonie, obóz, czy inną zorganizowaną formę wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed zbliżającymi się wakacjami. Ministerstwo przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

Rok szkolny 2017/2018 kończy się 22 czerwca. Uczniowie powrócą do szkół 3 września.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku>>, za pomocą której każdy może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. Organizator ma obowiązek zrobić to na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku; w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą na 14 dni przed.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu, wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Jak informuje resort edukacji, do 14 czerwca w bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju - 4 633, półkolonie - 2 878, za granicą - 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie blisko 355 tys. dzieci i młodzieży (w kraju: wyjazd - około 231,5 tys., półkolonie - około 116,5 tys. za granicą - blisko 17 tys.). Jak podaje MEN, łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 mln 484 tys. dzieci i młodzieży.

Na stronie internetowej bazy na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Resort edukacji przypomina, że każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

MEN podkreśla, że rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

Rodzic powinien z kolei pamiętać o dokładnym wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku - przypomina MEN. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, MEN poleca "Poradnik bezpiecznego wypoczynku". Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów, dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Zawiera on porady dotyczące m.in. zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Zaleca także wszystkim, którzy planują wyjazd, skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojej podróży za granicę poprzez bezpłatny serwis "Odyseusz", https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Przypomina także o stronie MSZ "Polak za granicą">>. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych krajach, m.in. czy potrzebna jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.