Eksperci są zgodni: polubowne załatwianie sporów w postępowaniach dyscyplinarnych to dobre rozwiązanie. Ale wykluczenie z nich zawodowych mediatorów – już nie.
Prace nad reformą szkolnictwa wyższego przygotowaną przez resort Jarosława Gowina są na finiszu. Projekt nowej ustawy znajduje się już w Sejmie.
Jego autorom trudno jednak zarzucić pośpiech. Konsultacje trwały długo i były prowadzone praktycznie ze wszystkimi środowiskami. W ich toku resort wprowadzał wiele zmian, a na etapie prac w komisji edukacji, nauki i młodzieży zarekomendował blisko 160 poprawek (w większości przyjętych przez posłów). Pomimo to nie uniknął zarzutów o likwidacji autonomii uczelni czy wolności badań naukowych. Eksperci mieli też zastrzeżenia do poziomu legislacji.