MEN nie rezygnuje z programu bezpłatnych podręczników. Uczniowie szkół podstawowych dostaną na ten cel od 75 zł do 250 zł. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na ćwiczenia. W sumie będzie to kosztowało budżet państwa nawet 404 mln zł.

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację sześciorga posłów: Urszuli Augustyn, Magdaleny Kochan, Rajmunda Millera, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Sławomira Jana Piechoty i Moniki Wielichowskiej.

Jak przypomniał odpowiadający na interpelację Maciej Kopeć "zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203) wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego jest zadaniem własnym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa".

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne dla danej klasy jest przyznawana co trzy lata ponieważ zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne ustala dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołu nauczycieli uczących danego przedmiotu.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne w 2018 roku wynosi:

 • 75 zł na ucznia w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),
 • 75 zł na ucznia w przypadku uczniów klas II szkół podstawowych,
 • 25 zł na ucznia w przypadku uczniów klas III szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników do nauki języka obcego nowożytnego w klasach III niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),
 • 140 zł na ucznia w przypadku uczniów klas IV szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),
 • 180 zł na ucznia w przypadku uczniów klas V szkół podstawowych,
 • 140 zł na ucznia w przypadku uczniów klas VI szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników do starej podstawy programowej niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),
 • 250 zł na ucznia w przypadku uczniów klas VII szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),
 • 250 zł na ucznia w przypadku uczniów klas VIII szkół podstawowych,
 • 250 zł na ucznia w przypadku uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów (na uzupełnienie zasobu podręczników niezbędnych z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego).

Zestaw materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy ustalany jest przez dyrektora na dany rok szkolny.

Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe w 2018 roku wynosi:

 • 50 zł na ucznia w przypadku uczniów klas I – III szkół podstawowych,
 • 25 zł na ucznia w przypadku uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnościami kwoty dotacji są powiększane przez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia.