To bardzo potrzebna ustawa, na którą czekają samorządowcy i nauczyciele - podkreśliła Anna Kwiecień (PiS) w środę podczas II czytania projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jak mówiła, wprowadza ona m.in. oczekiwane zmiany dotyczące rozliczania dotacji.

Kwiecień zaznaczyła, że projekt ustawy został wypracowany w trakcie prac zespołu przy ministrze edukacji, w którego skład wchodzili eksperci MEN, przedstawiciele samorządów i związków zawodowych. Dodała, że projekt zawiera również wskazania z badań Instytutu Badań Edukacyjnych i raportów Najwyższej Izby Kontroli.

"Projekt praktycznie nie odnosi się do subwencji oświatowej, ale zgodnie z zapowiedzią pani minister (edukacji Anny Zalewskiej), do końca kadencji przedstawiona zostanie nowa ustawa o systemie oświaty. Omawiany dzisiaj projekt odnosi się do bardzo konkretnych komponentów systemu oświaty i ogranicza się do tego, na co od bardzo wielu lat czekały samorządy, tzn. do uszczelnienia i uporządkowania dotacji" - powiedziała.

Wyjaśniła, że chodzi o dotacje: podręcznikową, przedszkolną, dla szkół dla niepublicznych oraz o finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Jak oceniła, zmiany w rozliczaniu dotacji podręcznikowej oznaczają mniej biurokracji, a więcej samodzielności i elastyczności dla dyrektora. W przypadku dotacji przedszkolnej - przekonywała - uporządkowano sytuację. "Dotacja nie będzie uzależniona od tego położenia placówki, ale od organu prowadzącego i rejestrującego" - zauważyła Kwiecień. Z kolei - jak mówiła - zmiany w dotacji samorządowej to zróżnicowanie wysokości wkładu własnego samorządów od ich zamożności. Jak powiedziała, wyeliminuje to sytuację, w której dzieci nie dostają stypendiów, a środki z dotacji wracają do budżetu państwa, bo samorząd nie ma wystarczających środków na wkład własny. Z kolei zmiany w dotacji dla szkół niepublicznych - jak wyjaśniła Kwiecień - to odpowiedź na "wiele konfliktów, a nawet procesów sądowych", gdyż obecnie istniejące w ustawie definicje są różnie interpretowane.

Posłanka PiS podkreśliła, że zgodnie z nowelizacją, w szkołach niepublicznych nauczyciele będą zatrudniani wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy, a nie "na umowach śmieciowych".

W imieniu klubu złożyła sześć poprawek do projektu.

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera też zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.