Nie można dyskryminować ucznia obciążonego tą chorobą. Placówka nie może odmówić przyjęcia go, tłumacząc swoją decyzję występującym schorzeniem. Nie może również ignorować choroby.
Uczniom z cukrzycą szkoła musi zapewnić godną opiekę. Rodzice i dyrekcja powinni ustalić plan opieki nad dzieckiem.
Jeśli uczeń musi przyjmować leki podczas zajęć, rodzice (przed przyjęciem go do placówki oświatowej) mają obowiązek poinformowania, na jaką chorobę dziecko cierpi oraz jakie leki musi zażywać (powinni podać nazwę leku oraz sposób dawkowania). Muszą też przekazać szkolnej pielęgniarce zlecenie lekarskie i pisemne upoważnienie do podawania dziecku leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich).