W szkole jedną z popularniejszych chorób jest wszawica. Walkę z nią utrudnia uodpornienie się pasożytów na dostępne leki.
Z informacji płynących z placówek oświatowych wynika jedno: na terenie każdej z nich doszło kiedyś do tego rodzaju epidemii. Potwierdzają to zresztą dane ZUS. Z powodu wszawicy w 2016 r. odnotowano 732 dni absencji w pracy, o ponad miesiąc dłużej niż rok wcześniej i niemal trzykrotnie dłużej niż jeszcze pięć lat temu. Polacy brali wolne w związku z koniecznością zajęcia się dzieckiem zarażonym chorobą lub by walczyć z nią osobiście.
Bez kontroli