Udział w wycieczkach do gospodarstw rolnych i ogrodniczych, zakładanie ogródków szkolnych oraz wspólne jedzenie drugich śniadań. Takie m.in. rozwiązania zakłada projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu realizacji towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu „Szkoła z witaminą”. Dokument trafił do konsultacji społecznych.Nowy program ma obowiązywać już od września. Dyrektorzy szkół do udziału w nim będą zapraszać też rodziców uczniów, aby wspólnie z nauczycielami działali na rzecz zdrowego odżywiania i unikania marnotrawienia żywności.
Zgodnie z projektem szefowie placówek będą zobowiązani do opracowania informacji o realizacji programu. Będą one co roku przesyłane do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Reklama
Jak podkreśla MEN w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone są obecnie różne programy, które mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych.
Nowy program MEN zastąpi od roku szkolnego 2017/2018 dotychczas prowadzone, czyli: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.
Proponowane przez resort działanie obejmie ok. 13,5 tys. szkół podstawowych. Resort edukacji szacuje, że z programu może skorzystać 2,3 mln uczniów. MEN przekonuje też, że nowe rozwiązanie nie będzie skutkować większymi wydatkami. W dalszym ciągu uczniowie będą otrzymywać owoce i warzywa, a także mleko. Dodatkowo niezależnie od już podejmowanych działań, szkoły będą musiały większy nacisk kłaść na promowanie zdrowej żywności.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne