Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe zasady rekrutacji uczniów do liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia (zastąpią zawodówki). Będą one obowiązywały w naborze na lata szkolne 2017/2018–2019/2020. Projekt rozporządzenia w tej sprawie resort właśnie przesłał do konsultacji.
Wynika z niego, że na zmianach zyskają uczniowie, którzy lepiej radzą sobie z językami. Przykładowo szkoły, które będą chciały przeliczyć na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego przedstawiony w procentach, będą musiały zastosować wyższy mnożnik 0,2. Oznacza to, że tegoroczny gimnazjalista, który zdobędzie 88 proc. na teście z języka obcego, uzyska w procesie rekrutacji 17,4 pkt. Tymczasem rok temu przy takim samym wyniku zdobyłby jedynie – 7,4 czy 10,6 (w zależności od poziomu). Podczas naboru na rok szkolny 2016/2017 w przypadku zdania egzaminu na poziomie podstawowym obowiązywał przelicznik 0,08, a na rozszerzonym 0,12.
To niejedyna zmiana, którą zamierza wprowadzić resort. Stracą osoby, które na świadectwie gimnazjalnym mają szóstki. Dotychczas szkoły ponadgimnazjalne przyznawały za ocenę celującą 20 pkt. W tym roku będzie to 18 pkt. Zyskają natomiast uczniowie, którzy na cenzurkach będą mieli czwórki i piątki. Nota za ocenę bardzo dobrą wzrośnie bowiem z 16 do 17 pkt, a za dobrą z 12 do 14 pkt.
– Wprowadzona zmiana zmniejsza dystans punktowy w szczególności pomiędzy uczniem z oceną celującą a oceną bardzo dobrą. Uważamy bowiem, że osiągnięcia tych uczniów są bardzo zbliżone – wyjaśnia MEN.
Nie zmieni się natomiast punktacja za stopnie dostateczne i dopuszczające. Tak jak w roku ubiegłym szkoła ponadgimnazjalna przyzna za nie po 8 i 2 pkt.
Zyskają też osoby, które na świadectwie będą miały czerwony pasek. Zamiast pięciu otrzymają siedem dodatkowych punktów. Kandydaci będą też mogli uzyskać wyższe miejsce na liście rankingowej za osiągnięcia w zawodach (z wiedzy, artystycznych i sportowych). Dotychczas obowiązywał limit 13 pkt, w tym roku wzrośnie on aż do 18. – Ma to na celu zachęcanie uczniów do udziału w różnych aktywnościach, w szczególności w zawodach organizowanych dla szerokiej grupy uczestników co najmniej na szczeblu powiatowym – tłumaczy resort.
Resort obniża natomiast notę za aktywność społeczną – zamiast 3 pkt uczniowie dostaną nie więcej niż dwa.
Nie zmienią się natomiast zasady ustalania składu komisji rekrutacyjnej. Nadal będzie musiało w niej zasiadać co najmniej trzech nauczycieli. Nie mogą to być: dyrektor szkoły czy osoba, której dziecko uczestniczy w naborze.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zasady rekrutacji ustalone w tym akcie obejmą ok. 1 mln uczniów. Szkoły zazwyczaj zajmują się opracowaniem regulaminów naboru w lutym. – Mamy nadzieję, że zasady rekrutacji nie będą znacznie obiegać od tych, które obowiązywały dotychczas – mówi Beata Biełokozowicz, wicedyrektor Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie. ⒸⓅ
Etap legislacyjny:
Projekt w trakcie konsultacji